σεμνοήθης

-όηθες, Μ
αυτός που έχει σοβαρό χαρακτήρα, καλούς τρόπους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σεμνός + -ήθης (< ἦθος), πρβλ. ευ-ήθης].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.